Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Stránka

Vyhlášení zápisu do MŠ a kritéria

- vyhlášení
- informace
- formuláře
- kritéria

            č.j.: ZŠ - 22/2018

 

Vyhlášení zápisu do Mateřské školy Lísteček, jejíž činnost vykonává  Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ.

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Líšnice, okres Praha západ vyhlašuje

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19,

který proběhne ve středu 2. května 2018 od 15.00 do 17.00 v prostorách mateřské školy na adrese Líšnice 19, okres Praha – západ, 252 10. 

K zápisu mohou přijít děti, které k 31.8. 2018 dovrší věku 3 let. Vzhledem k naplnění kapacity naší mateřské školy nebude možné přijímat pro školní rok 2018/19 děti mladší. Při zápise je možno obsadit pouze 6 volných míst! S sebou přineste rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče), přihlášku k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout na webu MŠ a ZŠ Líšnice, či vyplnit na místě), lékařské potvrzení (musí obsahovat údaje o povinném očkování, možno stáhnout na webu MŠ či ZŠ www.zslisnice.cz, http://ms-listecek.webnode.cz/ ).

O přijetí do Mateřské školy Lísteček rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených ředitelkou školy a zveřejněných dne 5. 4. 2018. Kritéria přijímání jsou nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb.,Správní řád.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Alena Fialová

V Líšnici, 5. 4. 2018.                                                                         ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ŽÁDOST O PŘIJETÍ - FORMULÁŘ

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ - FORMULÁŘ


5. 4. 2018 Zobrazit méně

Co nás čeká?

- rozpis akcí na nejbližší týdny

20. 3. 2018 Zobrazit více

Dne 12. 3. odpadají deskové

Kroužek deskových her je dnes zrušen pro nemoc. Děkujeme za pochopení.

12. 3. 2018

Vyhlášení zápisu a kritéria

- kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

6. 3. 2018 Zobrazit více

Hravé lyžování se blíží :-)

Aktuální informace k odjezdu.

27. 2. 2018 Zobrazit více

Zumba tento týden ve středu

Zumba se tento týden koná ve STŘEDU 14.2. 2018 od 15:30.
Děkujeme za pochopení.

12. 2. 2018

Nový rozvrh hodin od pondělí 12.2.

POZOR! všechny tělesné výchovy probíhají v úterý!

7. 2. 2018 Zobrazit více

Vši!

- ve škole jsou opět vši

5. 2. 2018 Zobrazit více

Hledá se bota

Bota jménem Melichar

29. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka