Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Stránka

VIDEO Z AKADEMIE JE TU!!!!!

Velmi děkujeme panu Jardovi Volfovi, který se opět ujal natáčení naší školní akademie. A už to sází na net! Tak se koukněte :-)
ideo ze Školní akademie -

Vystoupení páťáků: https://youtu.be/XK9IMUSO1wI

Prvňáci: https://youtu.be/pa5HER7Gp4E

Sbor: https://youtu.be/8iIOqm4mrL4

... další části budou postupně přidávány

28. 6. 2018

Focení páťáků

Milí páťáci, v úterý 12. 6. se budeme fotit celá pátá třída. Moc prosím, aby přišly všechny děti, i ty, které budou nemocné. Po vyfocení mohou marodi hned zase domů. Fotit se budeme v 8:00.

7. 6. 2018

Výsledky zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY

- SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

17. 5. 2018 Zobrazit více

Žádost o sponzorský dar

- pomozte nám s novým hřištěm

16. 5. 2018 Zobrazit více

Noc kostelů - pojďte s námi do kostela

Náš pěvecký sbor vystoupí v líšnickém kostele.

4. 5. 2018 Zobrazit více

Pozvánka na grilování pstruhů

Ulovte si svého pstruha a poslechněte si pěknou muziku :-)

24. 4. 2018 Zobrazit více

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

- seznam přijatývh uchazečů
- seznam nepřijatých uchazečů
- seznam žadatelů o odklad povinné školní docházky

17. 4. 2018 Zobrazit více

Vyhlášení zápisu do MŠ a kritéria

- vyhlášení
- informace
- formuláře
- kritéria

            č.j.: ZŠ - 22/2018

 

Vyhlášení zápisu do Mateřské školy Lísteček, jejíž činnost vykonává  Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ.

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Líšnice, okres Praha západ vyhlašuje

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19,

který proběhne ve středu 2. května 2018 od 15.00 do 17.00 v prostorách mateřské školy na adrese Líšnice 19, okres Praha – západ, 252 10. 

K zápisu mohou přijít děti, které k 31.8. 2018 dovrší věku 3 let. Vzhledem k naplnění kapacity naší mateřské školy nebude možné přijímat pro školní rok 2018/19 děti mladší. Při zápise je možno obsadit pouze 6 volných míst! S sebou přineste rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče), přihlášku k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout na webu MŠ a ZŠ Líšnice, či vyplnit na místě), lékařské potvrzení (musí obsahovat údaje o povinném očkování, možno stáhnout na webu MŠ či ZŠ www.zslisnice.cz, http://ms-listecek.webnode.cz/ ).

O přijetí do Mateřské školy Lísteček rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených ředitelkou školy a zveřejněných dne 5. 4. 2018. Kritéria přijímání jsou nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb.,Správní řád.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Alena Fialová

V Líšnici, 5. 4. 2018.                                                                         ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU

KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ŽÁDOST O PŘIJETÍ - FORMULÁŘ

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ - FORMULÁŘ


5. 4. 2018 Zobrazit méně

Co nás čeká?

- rozpis akcí na nejbližší týdny

20. 3. 2018 Zobrazit více

Dne 12. 3. odpadají deskové

Kroužek deskových her je dnes zrušen pro nemoc. Děkujeme za pochopení.

12. 3. 2018

Stránka