Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

  

Stránka

Jarní trhy v Klínci

Jménem obce Klínec vás zveme na Velikonoční trhy dne 13. 4. 2019 s divadlem a dětskou dílničkou.

2. 4. 2019 Zobrazit více

Malá Klínecká

pojďte si zaběhat do Klínce :-)

2. 4. 2019 Zobrazit více

Nalezené hands free

V úterý 26. 3. bylo na parkovišti nalezeno hands free. Na majitele čeká ve sborovně základní školy ve staré budově.

27. 3. 2019 Zobrazit více

Pojďte na brigádu!!!

Pozvánka na brigádu obce Líšnice - Ukliďme svět, ukliďme Líšnici
6. 4. 2019 od 9:00

26. 3. 2019 Zobrazit více

Informace pro 4. a 5. ročník

Co nás čeká?

26. 3. 2019 Zobrazit více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - formuláře k vyplnění

Chcete -li si vyplnit žádost v klidu doma, můžete si vytisknout následující formuláře:

13. 3. 2019 Zobrazit více

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro rok 2019/2020

- kritéria

Č.j.: ZŠ – 17/2019     

           

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku základní školy v Líšnici, okres Praha – západ pro školní rok 2019/20

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let.

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Líšnice, okres Praha – západ se sídlem Líšnice 19, 252 10 Mníšek pod Brdy stanovila po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole Líšnice ve školním roce 2019/2020 takto:

1. děti s trvalým pobytem v obci Líšnice, okres Praha – západ

 

2. děti s trvalým pobytem mimo obec Líšnice, okres Praha – západ navštěvující Mateřskou školu Lísteček, která je součástí Základní školy a mateřské školy Líšnice, okres Praha – západ

 

3. děti s trvalým pobytem v obci Klínec, okres Praha – západ

 

4. děti s trvalým pobytem mimo obec Líšnice a Klínec, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ a MŠ Líšnice, okres Praha – západ

 

5. ostatní uchazeči

 

V případě převisu poptávky bude rozhodnuto losem. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží k volné kapacitě. Kapacita 1. třídy pro školní rok 2019/2020 je 20 žáků.

 

V Líšnici dne 8. 3. 2019                                                        Mgr. Alena Fialová

                                                                                               ředitelka školy


13. 3. 2019 Zobrazit méně

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zveme děti a jejich zákonné zástupce na ZÁPIS do 1. ročníku naší základní školy.

7. 3. 2019 Zobrazit více

Národní testování žáků

- online testování žáků 3. a 5. ročníku

5. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka