Klub přátel školy

Název sdružení: Klub přátel školy v Líšnici, okres Praha – západ

Sídlo: Základní a mateřská škola Líšnice, okres Praha - západ, Líšnice 19, 252 10

Registrace občanského sdružení: 21.11.1991; VSC/1-8648/91-R