Co je KPŠ?

Klub sdružuje rodiče a přátele líšnické školy a snaží se svými aktivitami přispívat k rozvoji školy, zlepšovat komunikaci mezi školou a rodiči, přiblížit školu veřejnosti a spolupodílet se na vytváření takového prostředí, ve kterém by se naše děti cítili dobře a po letech na svou školu vzpomínaly s láskou.

Cíle KPŠ

  • Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů jak materiálně, tak i finančně při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole.
  • Podporovat školní i volnočasové aktivity žáků a hájit jejich zájmy.
  • Pořádat kulturní, výchovné a společenské akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.
  • Spolupracovat s vedením školy a seznamovat je s náměty a připomínkami rodičů.

Z historie KPŠ

Klub přátel školy byl oficiálně zaregistrován na MV ČR v listopadu 1991 v souladu se zákonem 83/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav. KPŠ je zájmovou a dobrovolnou organizací sdružující fyzické i právnické osoby. Jako každé řádně registrované občanské sdružení má své stanovy, účetnictví a další dokumenty. Členství v klubu i jeho činnost jsou dobrovolné a řídí se platnými stanovami.

V minulých letech podporoval Klub přátel školy chod celé instituce a pod svými křídly měl většinu rodičů našich žáků.Pořádal akce jednak pro děti (karneval, dětský den), jednak pro rodiče (plesy, maškarní bál). V posledních letech se činnost KPŠ výrazně utlumila a později klub fungoval spíše jako zdroj financování spotřebního materiálu pro děti.

Rádi bychom navázali na úspěšnou éru, kdy se klub aktivně podílel na rozvoji a podpoře školy a nebyl jen nástrojem pomoci při financování nadstandardních i standardních činností školy.