Gabriela Kořínková

Gábina

Funkce
  • rodičovská dovolená
  • operní pěvkyně, vyučující hudební výchovy
 
Profesní zaměření
  • 2000 – Sólový zpěv – Universität Mozarteum Salzburg
Gábina u nás ve škole
  • Gábina je pro nás všechny „Paní klavírová“.  Její krásný hlas se neozývá jen v naší škole, ale i v řadě oper.