Olga Chase

ola

Funkce
  • třídní učitelka  1. ročníku
V letošním školním roce 2019/2020 vyučuje
  • český jazyk v 1. ročníku
  • matematiku v 1. ročníku
  • anglický jazyk ve 1. ročníku
  • prvouku v 1. ročníku
  • tělesnou výchovu ve 1. ročníku
  • tvůrčí dílny a výtvarnou výchovu v 1. ročníku
  • hudební výchovu v 1. ročníku
Profesní zaměření
  • 1994 - maturitní zkouška se zaměřením na anglický jazyk - Gymnázium v Praze 7
  • studuje -  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - Pedagogická fakulta UK
 
Ola u nás ve škole

Ola miluje umění a kulturu. Její velkou zálibou je tanec a nadání ji nechybí ani ve hře na klavír či při výtvarných činnostech. Všechny tyto oblasti se snaží rozvíjet i u našich žáků. Kromě této umělecké oblasti vzbuzuje Ola u žáků naší školy zájem o anglický jazyk.