Olga Chase

 

Funkce
  • třídní učitelka  1. ročníku
V letošním školním roce 2019/2020 vyučuje
  • český jazyk v 1. ročníku
  • matematiku v 1. ročníku
  • anglický jazyk ve 1. ročníku
  • prvouku v 1. ročníku
  • tělesnou výchovu ve 1. ročníku
  • tvůrčí dílny a výtvarnou výchovu v 1. ročníku
  • hudební výchovu v 1. ročníku
Profesní zaměření

1994 - maturitní zkouška se zaměřením na anglický jazyk - Gymnázium v Praze 7

od roku 2015 (studium) -  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Další profesní rozvoj - školení, konference

 

 

Ola u nás ve škole