Olga Chase

ola

Funkce
  • třídní učitelka  3. ročníku
V letošním školním roce 2021/2022 vyučuje:
  • 3. ročník - ČJ, MAT, PRV, AJ, TD, TV, VV, kruh
Profesní zaměření
  • 1994 - maturitní zkouška se zaměřením na anglický jazyk - Gymnázium v Praze 7
  • studuje -  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - Pedagogická fakulta UK
 
Ola u nás ve škole

Ola miluje umění a kulturu. Její velkou zálibou je tanec a nadání ji nechybí ani ve hře na klavír či při výtvarných činnostech. Všechny tyto oblasti se snaží rozvíjet i u našich žáků. Kromě této umělecké oblasti vzbuzuje Ola u žáků naší školy zájem o anglický jazyk.