Tematický rok 1. ročníku 2022/23

Celoroční projekt 1. třídy

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Školní rok 2022/23

Měsíc

Téma

Integrované předměty

ZÁŘÍ

KLASICKÉ POHÁDKY

Nejznámější pohádky - čteme, vyprávíme, malujeme si. Rozvíjíme slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, vnímáme návaznost dějů.

František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

Pohádky bratří Grimmů

ČJ, VV

ŘÍJEN

KLASICKÉ POHÁDKY V OBMĚNÁCH

Odlišné verze známých pohádek - povídáme si o lidové slovesnosti, různých verzích stejného příběhu, rozpoznáváme popletené pohádky.

Ivona Březinová: Teta to plete

Ivona Březinová: Teta to zase plete

ČJ, PRV

LISTOPAD

JAK SE DĚLÁ POHÁDKA

Všímáme si vyprávěcích postupů, studujeme pohádku jako literární žánr a hledáme univerzální model, fráze, hlavní myšlenku. Sledujeme boj dobra se zlem, všímáme si jeho proměn od minulosti až po dnešek.

Karel Jaromír Erben: Pohádky

Božena Němcová: Pohádky

ČJ, VV, KRUH

PROSINEC

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Věnujeme se pohádkám a pohádkovým postavám, které paří k času Vánoc v různých zemích světa. Ke starým pohádkám dohledáváme dnešní paralely.

Ernest Theodor Amadeus Hoffmann: Louskáček

Hans Christian Andersen: Sněhová královna

ČJ, PRV, , VV, KRUH

LEDEN

ČESKÁ POHÁDKA

Čteme si naše české pohádky, hledáme v nich národní specifika, stavíme základy vlastenectví a lásky k české kultuře.

Jan Werich: Fimfárum

František Nepil: Strakaté pohádky

ČJ, PRV, VV, KRUH

ÚNOR

MODERNÍ POHÁDKA

Sledujeme, kam až může uniknout fantazie. Pouštíme se do úvah, co je skutečné a co je neskutečné. Rozvíjíme vlastní tvořivost.

Miloš Macourek: Pohádky

Arnošt Goldflam: Sny na dobrou noc

ČJ, VV

BŘEZEN

DIVADELNÍ POHÁDKA

Jak se z pohádky stane divadelní představení? Kdo a co všechno je potřeba?

Etiketa slušného chování v divadle. Jdeme do divadla.

Karel Čapek: Devatero pohádek

ČJ, PRV, VV, KRUH

DUBEN

FILMOVÁ POHÁDKA a LOUTKOVÁ POHÁDKA

Nejznámější filmové pohádky - porovnáváme, co nám dává kniha a co film, přemýšlíme o výhodách čtení a sledování příběhů.

Walt Disney: Sněhurka

Jiří Trnka: Bajaja

ČJ, PRV, KRUH

KVĚTEN

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Připravujeme pohádku jako divadelní představení pro ostatní třídy školy. Vymýšlíme, nacvičujeme, pracujeme v týmu, každý má svoji roli a úlohu.

ČJ, PRV, VV, KRUH

ČERVEN

POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Nacvičené pohádkové představení sehrajeme na školní akademii při závěrečném červnovém setkání.

ČJ, PRV, VV, KRUH