Tematický rok 2. ročníku 2022/23

Celoroční projekt 2. ročníku

AGENTSKÁ AKADEMIE

V letošním školním roce s dětmi budeme zdokonalovat ve vlastnostech a dovednostech AGENTŮ. Projekt bude spojen s preventivním programem pro tento školní rok, který je zaměřený na bezpečné chování a jednání v rizikových situacích.

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

TÉMA

integrované

předměty

  •  

● Seznámení s projektem

● Vymýšlení a tvorba agentských jmen

● Tvorba skupin agentů

● Společný pobyt v horách – ŠvP Paseky nad Jizerou

 

TD, ČJ, PRV, KRUH

ŘÍJEN LISTOPAD

● Policejní pohádky – práce s textem

● Luštění zašifrované zprávy

● Práce s mapou

● Tvorba databáze otisků prstů

 

PRV, TD, MAT, ČJ

PROSINEC

● Tělesná zdatnost agentů – trénink v tělocvičně

● Sledování stop ve sněhu

● Vánoce – výroba dárků po agenty

 

ČJ, PRV, TV, TD

LEDEN

● Výživa správného agenta – příprava vydatné svačiny pro silné agenty

● Zásady zdravého životního stylu

 

TD, MAT, PRV, ČJ, TV

ÚNOR

BŘEZEN

● Prověrka smyslů – zkoušky hmatu, sluchu, zraku, čichu a chuti

● Projekt „Detektivní kancelář“

 

TV, PRV, TD, ČJ, MAT, KRUH

DUBEN

KVĚTEN

 

● Výlet do Policejního muzea v Praze

● Co dělat v krizové situaci? – beseda s policistou

● Prevence úrazů – základy první pomoci

 

TD, PRV, MAT, ČJ

ČERVEN

● Závěr projektu – úniková hra

HV, TV, PRV, TD, VV, ČJ