Tematický rok 5. ročníku 2022/23

MOŘSKÝ SVĚT

(Celoroční projekt 5. ročníku)

  1. Moře, oceán.

Úvod do tématu, seznámení či zopakovánípojmů moře, oceán, úmoří.

Práce s geografickou mapou světa, jaké máme oceány, kde se nacházejí, jaké obemílají kontinenty.

Úmoří ČR.

Vlastní zkušenosti s moři či oceány.

Práce s mapou světa

  1. Mořští živočichové z dob minulých i současných.

Skupinové prezentace dle výběru živočicha, kresba.

  1. Povídky s mořskou tématikou.

Deset tisíc metrů pod mořem – James Cameron

Na voru přes oceán – Thor Heyerdahl

Na plachetnici kolem světa – Ellen MacArthurová

  1. Ztroskotané lodě.

Lodě, stroje a plavidla pohybující se po moři.

  1. Mariánský příkop  - poloha, čím je význačný, kde se nachází, život v této oblasti, charakteristika, práce s mapou.

Mořské útvary a rostliny  - charakteristika, výskyt, práce s mapou

  1. Katastrofy moře – druh katastrofy, proč k ní dochází a v jakém místě, historie a katastrofy moří a oceánů.

Vliv globálního oteplování na oceány, moře a dopad na přirozené prostředí živočichů žijících v oblastech polárních moří.

Dmutí moře  - vysvětlení pojmu, kde, kdy a proč k němu dochází.

  1. Kultury Austrálie a Oceánie

Exkurze no Náprstkova muzea v Praze, výukový program

  1. ZOO Praha a živočichové moří