VÝSLEDKY přijímacího řízení do MŠ

pro školní rok 2021 / 2022

V Líšnici, 1. 6. 2021

Čj: ZŠ 69 /2021

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY V LÍŠNICI,

 

jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ, Líšnice 19,    252 10,  Mníšek pod Brdy, pro školní rok 2021/2022.

 

Dle kritérií zveřejněných dne 29. 4. 2021 na webových stránkách školy, informační tabuli školy a úřední desce Obce Líšnice a na základě zápisu do MŠ konaného od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021 jsou od školního roku 2021/2022  PŘIJATY  k  předškolnímu vzdělávání děti s následujícími registračními čísly:

 

PŘIJATÍ:

REG. ČÍSLO UCHAZEČE

SPLNĚNÉ KRITÉRIUM

REG. ČÍSLO UCHAZEČE

SPLNĚNÉ KRITÉRIUM

  1. MŠ 022/2021

 

č.1 LÍŠNICE

15. MŠ 003/2021

 

č.1 LÍŠNICE

  1. MŠ 007/2021

 

č.1 LÍŠNICE

16. MŠ 016/2021

 

č.1 LÍŠNICE

  1. MŠ 013/2021

 

č.1 LÍŠNICE

17. MŠ 018/2021

 

č.1 LÍŠNICE

  1. MŠ 014/2021

č.1 LÍŠNICE

18. MŠ 024/2021

 

č. 2 DĚTI ZAMĚSTNANCŮ

  1. MŠ 009/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

  1. MŠ 017/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

7.  MŠ 006/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

8.  MŠ 020/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

9.  MŠ 015/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

10. MŠ 012/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

11. MŠ 004/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

12. MŠ 023/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

13. MŠ 008/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

14. MŠ 002/2021

 

č.1 LÍŠNICE

 

 

                                                                                                          Mgr. Alena Fialová

                                                                                                          ředitelka školy

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI (seřazeni dle věku):

 

REG. ČÍSLO UCHAZEČE

SPLNĚNÉ KRITÉRIUM

MŠ 011/2021

 

Ø MIMO OBEC LÍŠNICE, obec zřizující vlastní MŠ

MŠ 005/2021

 

Ø MIMO OBEC LÍŠNICE,

obec zřizující vlastní MŠ

MŠ 010/2021

 

ØMIMO OBEC LÍŠNICE,

obec zřizující vlastní MŠ

MŠ 019/2021

 

Ø MIMO OBEC LÍŠNICE,

obec zřizující vlastní MŠ

 

 

 

K zápisu se dostavilo 24 dětí, přijato bylo 18 dětí na 18 volných míst.

 

                                                                                                          Mgr. Alena Fialová

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 6. 2021 10:26
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 10:28
Autor: Tomáš Fiala