Kroužky

ROZVRH KROUŽKŮ 2021 / 2022

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

„Odpoledne s angličtinou“

 

13.10 – 13. 55 ANGLIČTINA s OLOU 1. skupina

 

14.00 – 14.45 ANGLIČTINA s OLOU 2. skupina

 

14.50 – 15.35 ANGLIČTINA s OLOU 3. skupina

 

Zároveň probíhá výuka angličtiny s Easy speak

 

13.10 – 13. 55 ANGLIČTINA 4. + 5. ročník

 

14.00 – 14.45 ANGLIČTINA 1. ročník

 

14.50 – 15.35 ANGLIČTINA 2. + 3. ročník

 

Obě lekce lze vzájemně kombinovat. Skupinky na AJ s Olou utvoříme dle složení přihlášených dětí.

 

 

13.45 – 14.30 PĚVECKÝ SBOR (pro všechny děti)

 

14.00 – 15.00 SPORTOVNÍ HRY (pro všechny děti)

 

15.00 – 16.00 FOTOKROUŽEK (pro děti od 4. třídy)

 

 

Družinový den – děti vyrážejí na výlety, do přírody, za zábavou i za poznáním. Tento den škola kroužky neorganizuje.

 

14.00 - 15.00 DESKOVÉ HRY (pro děti od 2. – 5. třídy)

 

13.30 – 15.00 KERAMIKA I. skupina (pro děti ze 3., 4. a 5. třídy)

 

15.00 – 16.30 KERAMIKA II. skupina (pro děti z 1. a 2. třídy)

 

16.00 – 16.45 ZUMBA (pro všechny děti)

- děti z 1. a 2. třídy, které budou na keramice a zároveň by chtěly na Zumbu, mohou končit s keramikou dříve.

 

 

13.30 – 14.15 FLÉTNA 1. skupina

 

14.15 – 15.00 FLÉTNA 2. skupina

 

(do skupin budou děti rozděleny dle pokročilosti, flétna je otevřena dětem ze všech ročníků)

 

 

 

 

7.15 – 8.00 ráno PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (jen pro žáky 5. ročníku)

 

STANOVENÍ CENY KROUŽKŮ pro školní rok 2021/2022: 

Dle § 112, odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání stanovuji poplatek za kroužky na školní rok 2021/2022 takto:

 

ZDARMA:

Příprava na přijímací zkoušky

Předškoláček

Doučování (individuálně dle potřeby)

 

600 Kč za pololetí:

Angličtina s Olou

Sportovní hry

Zumba

Fotokroužek

Deskové hry

 

800 Kč za pololetí:

Pěvecký sbor

Flétna

(v ceně je kopírování not, textů, CD s podklady apod.)

 

1600 Kč za pololetí:

Keramika

 

Kroužky jsou splatné 1x za pololetí do 14-ti dnů od vyzvání. Platí se bezhotovostně převodem na účet školy.

 

 

 

 

V Líšnici 22. 9. 2021.                                                                       Mgr. Alena Fialová

                                                                                                          ředitelka školy