Kroužky

ROZVRH KROUŽKŮ 2022 / 2023

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

 

13.10 – 13. 55 ANGLIČTINA s OLOU 1. skupina

(Olga Chase)

 

14.00 – 14.45 ANGLIČTINA s OLOU 2. skupina

 

14.50 – 15.35 ANGLIČTINA s OLOU 3. skupina

15.00 - 16.00

KYNOLOGICKÝ KROUŽEK 

(Alena Štrachová)

 

Skupinky na AJ s Olou utvoříme dle složení přihlášených dětí, určeno pro všechny ročníky.

 

 

14.00 – 14.45 PĚVECKÝ SBOR (Verunka Kopecká, pro všechny děti)

 

14.00 – 15.00 SPORTOVNÍ HRY (Lenka Veverková, pro všechny děti)

 

14.45 – 16.15 CUKRAŘINA S MÍŠOU (Míša Semerádová, pro děti od 3. třídy)

 

 

Družinový den – děti vyrážejí na výlety, do přírody, za zábavou i za poznáním. Tento den škola kroužky neorganizuje.

 

 

 

 

 

 

 

7.15 – 8.00 ráno PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (jen pro žáky 5. ročníku)

 

 

13.30 – 15.00 KERAMIKA I. skupina (Kačka Hozmanová, všechny děti)

 

15.00 – 16.30 KERAMIKA II. skupina

 

16.00 – 16.45 ZUMBA (Bára Brožová, pro všechny děti)

 

 

13.15 – 14.00 DESKOVÉ HRY

(Lucka Fantyšová, pro všechny děti)

 

14.00 – 14.45 FLÉTNA 1. skupina

14:45 – 15:30 FLÉTNA 2. skupina

(Ála Fialová, do skupin budou děti rozděleny dle pokročilosti, flétna je otevřena dětem ze všech ročníků)

 

 

 

STANOVENÍ CENY KROUŽKŮ pro školní rok 2022/2023: 

Dle § 112, odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání stanovuji poplatek za kroužky na školní rok 2022/2023 takto:

ZDARMA:

Příprava na přijímací zkoušky

Předškoláček

Doučování (individuálně dle potřeby)

 

600 Kč za pololetí:

Sportovní hry

Kynologický kroužek (max. 10 dětí)

800 Kč za pololetí:

Deskové hry

Zumba s Bárou

Angličtina s Olou

Pěvecký sbor 

1000 za pololetí: 

Flétna s Álou

(ve skupině max. 5 žáků)

2100 Kč za pololetí:

Keramika (max. 8 dětí v jedné skupině)

Cukrařina s Míšou (max. 8 dětí, 3. - 5. ročník)

 

Kroužky jsou splatné 1x za pololetí do 14-ti dnů od vyzvání. Platí se bezhotovostně převodem na účet školy.

 

V Líšnici 22. 9. 2022.                                                                       Mgr. Alena Fialová

                                                                                                               ředitelka školy

Spolupracujeme s: 

Easyspeak