Mgr. Alena Fialová

Funkceala
 • ředitelka školy
 • výchovná poradkyně
 • třídní učitelka 5. ročníku
V letošním školním roce 2023/2024 vyučuje:
 • 5. ročník - ČJ, AJ
Profesní zaměření
 • 1998 – First Certificate in English
 • 2000 – Státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • 2005 -  Pedagogika  (Mgr.) – Filozofická fakulta UK
 • 2013 – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (CŽV)
 • 2017 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (CŽV) - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další profesní rozvoj - školení, konference, lektor
 • Lektorka dalšího vzdělávání pedagogů – učitelů 1. stupně
 • Software BAKALÁŘI-Evidence školní matriky a předávání dat na ÚIV (Služba škole MB)
 • Dotace EU pro školy (Seminaria)
 • Základy Hejného vyučovací metody (H-mat, o.p.s.)
 • Poznáváme přírodu všemi smysly (Fraus)
 • Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání, novelizace problematiky předškolního vzdělávání (Aliaves & Co.)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (OS Helpík)
 • Jak efektivně jednat s rodiči ve škole a školní družině (Olchavová.cz)
 • Hrozby a příležitosti pro vzdělávání v pražském prstenci (MAP ORP Černošice)
 • Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (NIDV)
 • Prevence v resortech, jako součást jedné skládačkky (Mezinárovní konference PPRCH)
 • Šablony pro MŠ a ZŠ I. - monitoring projektů (SEMINARIA)
 • Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ (Škola hrou)
 • Financování regionálního školství (SEMINARIA)
 • Reforma financování škol (Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s. r. o.)
 • Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol (Vzdělávání pro školy i rodiny)
 • Jak se připravit na inspekci (VISK)

 

Ála u nás ve škole
 • Ále se podařilo skloubit zásady komenského pedagogiky a reformních pedagogů se současnými trendy vzdělávání. Podařilo se ji rozšířit původní malotřídní školičku od dvě třídy mateřské školy, zasloužila se o otevření školní jídelny a v roce 2019 se společně s obcí podílela na otevření nového pavilonu školu, díky němuž již nejsme školou malotřídní, ale jsme plně organizovanou školou prvního stupně.