Mgr. Kamila Ehrenbergerová

Kamča

 
Funkce
 • zástupkyně ředitelky
 • koordinátorka ŠVP
 • školní speciální pedagožka
 • třídní učitelka 3. ročníku
V letošním školním roce 2023/2024 vyučuje:
 • 3. ročník - ČJ, MAT, PRV, kruh
 •  
Profesní zaměření
 • 2009 – Sportovní a volnočasová pedagogika (Bc.) – VŠTVS Palestra
 • 2011 - Speciální pedagogika (Mgr.) – Univerzita Jana Amose Komenského
 • 2017 - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (CŽV) - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • 2018 - Koordinátor školního vzdělávacího programu (CŽV) - NIDV Praha
Další profesní rozvoj - školení, konference
 • Nápadník do hodin českého jazyka (AMV)
 • Jak učit historii na 1. stupni (AMV)
 • Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách (NIDV)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (OS Helpík)
 • Základy Hejného vyučovací metody (H-mat, o.p.s.)
 • Poznáváme přírodu všemi smysly (Fraus)
 • Jak efektivně jednat s rodiči ve škole a školní družině (Olchavová.cz)
 • Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních (NIDV)
 • Rozvoj matematické gramotnosti v praxi (FRAUS)
 • Zdravotní rizika dětí ve školách a na školních výjezdech (Konference SEMINARIA)
 • Krok za krokem k inkluzi - Individualizace v každodenní praxi II. (PORTUS PRAHA)
 • Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ (Škola hrou)
 • Setkání s Hejného metodou (Pedagogická fakulta UK)
 • Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi (NIDV)
 • Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol (Vzdělávání pro školy i rodiny)
 • Bezpečnost v tělocvičnách  a na školních hřištích (Seminaria)
 • Metodický průvodce 1. třídou (Hanami)
 • Čtení v 1. třídě (Hanami)
 • Psaní v 1. třídě (Hanami)
Kamča u nás ve škole
 • Kamča je zdravotnicí naší školy. O naše zdraví se stará nejen na škole v přírodě, ale i během školního roku.