Mgr. Kateřina Hozmanová

Mgr. Kateřina HozmanováKačka

Funkce
  • učitelka
V letošním školním roce 2018/2019 vyučuje:
  • tvůrčí dílny v 1., 3., 4. a 5. ročníku
  • výtvarná výchova ve 2. ročníku
Profesní zaměření
  • 1997 – VOŠ Cestovního ruchu
  • 1999 –  First Certificate in English
  • 2012 – Speciální pedagogika (Mgr.) –Univerzita Jana Amose Komenského
  • 2015 - Speciální pedagogika – učitelství (Mgr.) – Univerzita Jana Amose Komenského
Další profesní rozvoj - školení, konference
  • Implementace multikulturní výchovy jako průřezového tématu RVP do vzdělávacího obsahu prvního stupně (US embassy)
  • Využití fotografie ve VV (Moudrý osel)
Kačka u nás ve škole
  • Kačka v nás probouzí estetické cítění a rozvíjí naši kreativitu.