Mgr. Kateřina Hozmanová

Kačka

Funkce
 • učitelka
 • školní speciální pedagožka
V letošním školním roce 2023/2024 vyučuje:
 • 2., 3., 4., 5. ročník - TD
Profesní zaměření
 • 1997 – VOŠ Cestovního ruchu
 • 1999 –  First Certificate in English
 • 2012 – Speciální pedagogika (Mgr.) –Univerzita Jana Amose Komenského
 • 2015 - Speciální pedagogika – učitelství (Mgr.) – Univerzita Jana Amose Komenského
Další profesní rozvoj - školení, konference
 • Implementace multikulturní výchovy jako průřezového tématu RVP do vzdělávacího obsahu prvního stupně (US embassy)
 • Využití fotografie ve VV (Moudrý osel)
 • Stimulační program Maxík jako podpora čtenářské pregramotnosti (PaedDr. Zdeňka Janhubová)
 • KuPOZ - práce s programem pro rozvoj pozornosti (KuPROG CZ, s.r.o.)
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská pracoviště  (Pedagogicko-psychologická poradna Brno)
 • Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury (Národní ústav pro vzdělání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
 • Diagnosika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská pracoviště  (Pedagogicko-psychologická poradna Brno)
 • Matematika názorně nejen pro dyskalkuliky (Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště  (Pedagogicko-psychologická poradna Brno)
 • Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS (DYS-centrum Praha)
 • Maxík - předškolní příprava
 • Sfumato
 • Včelka - předškolní příprava
Kačka u nás ve škole
 • Kačka v nás probouzí estetické cítění a rozvíjí naši kreativitu.
 • Jako speciální pedagožka se velmi svědomitě věnuje odborné přípravě předškoláků na nástup do základní školy a nabízí i individuální péči. 
 • Každou středu se věnuje dětem v rámci spec. ped. péče a provádí školní diagonstiku.