Mgr. Lenka Veverková

Lenka

Funkce
 • třídní učitelka  1. ročníku
V letošním školním roce 2023/2024 vyučuje:
 • 1. ročník - ČJ, MAT, AJ, Prv, TV, kruh, VV
 • 4. a 5.ročník - AJ
Profesní zaměření
 • 1998 – Učitelství  všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ – aprobace AJ a FRJ (Mgr. ) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • English as a Foreign Language Oral Examining (University of Cambridge)
Další profesní rozvoj - školení, konference
 • Six category intervention analysis (Akcent)
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (Akcent)
 • Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny (Akcent)
 • Čteme s porozuměním každý den (RWCT)
 • Poznáváme přírodu všemi smysly (Fraus)
 • Jak efektivně jednat s rodiči ve škole a školní družině (Olchavová.cz),
 • SMART II.: Teaching Language (SMART)
 • Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ (Škola hrou)
 • Netradiční a zážitkové hry v TV (Moudrý osel)
Lenka u nás ve škole
 • Lenka je největší sportovec naší školy. Ráda se s námi proběhne, projede na kole nebo na lyžích.