Mgr. Lucie Fantyšová

Funkcelucka
  • třídní učitelka  3. ročníku
V letošním školním roce 2019/2020 vyučuje
  • český jazyk ve 3. ročníku
  • matematiku ve 3. ročníku
  • prvouku ve 3. ročníku
  • tělesnou výchovu ve 3. ročníku
Profesní zaměření
  • 2004 - Státní jazyková zkouška z anglického jazyka - SJŠ hl. města Prahy
  • 2009 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) -  Pedagogická fakulta UK
Další profesní rozvoj – školení, konference
  • Instruktor školního lyžování (MŠMT)
  • Cvičitel plavání (Vysokoškolský sportovní klub Pedf UK)
  • Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež
Lucka u nás ve škole

...brzy doplníme...