Mgr. Lucie Fantyšová

Funkcelucka
  • třídní učitelka 1. ročníku
V letošním školním roce 2020/2021 vyučuje:
  • 1. ročník - ČJ, MAT, PRV, TV, VV, kruh
  • 4. ročník - MAT
Profesní zaměření
  • 2004 - Státní jazyková zkouška z anglického jazyka - SJŠ hl. města Prahy
  • 2009 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) -  Pedagogická fakulta UK
Další profesní rozvoj – školení, konference
  • Instruktor školního lyžování (MŠMT)
  • Cvičitel plavání (Vysokoškolský sportovní klub Pedf UK)
  • Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež
  • AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.)
Lucka u nás ve škole

...brzy doplníme...