Mgr. Tereza Lišková

Funkcet
 • školní metodička prevence
 • učitelka, rodičovská dovolená
 
Profesní zaměření
 • 2014 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) -  Pedagogická fakulta UK
 • 2016 – Školní metodik prevence (CŽV)  – 1. lékařská fakulta UK
 • 2018 - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (CŽV) - NIDV
Další profesní rozvoj – školení, konference
 • Náš společný svět (globální rozvojové vzdělávání, Člověk v tísni)
 • Matematické prostředí Děda Lesoň (AMV)
 • Implementace multikulturní výchovy jako průřezového tématu RVP do vzdělávacího obsahu prvního stupně (US embassy)
 • Levák a jeho svět (NIDV)
 • Jak učit na 1. stupni historii (AMV)
 • (Ne)bezpečná škola! A pro koho (Mezinárodní konference PPRCH)
 • Čteme s porozuměním každý den (RWCT)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (OS Helpík)
 • Poznáváme přírodu všemi smysly (AMV)
 • Co děláme, když děláme minimální preventivní program? (Mezinárodní konference PPRCH)
 • Boys and Girls (Peer van der Kreeft)
 • Principy a efektivní metody společného vzdělávání (Fraus)
 • Jak efektivně jednat s rodiči ve škole a školní družině (Olchavová.cz)
 • Metodika výuky psaní/Náprava a zvládání obtíží (VISK)
 • Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu v MŠ a ZŠ (Portál)
 • Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (NIDV)
 • Prevence v resortech, jako součást jedné skládačkky (Mezinárovní konference PPRCH)
 • Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ (Škola hrou)
 • Setkání s Hejného metodou (Pedagogická fakulta UK)
 • Využití mediačních technik ve školním prostředí (VISK)
 • AMOS - Soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (Nová škola, s. r. o.)
 • Ohrožené dítě (V lavici s. r. o.)
 • Případová konference na OSPOD (V lavici s. r. o.)
Terka u nás ve škole
 • Terka do naší školy přinesla matematiku profesora Hejného, kterou si oblíbily i ostatní paní učitelky a naše děti.
 • I na mateřské dovolené pro nás Terezka tvoří preventivní program a zastává funkci metodičky prevence.