Škola dnes

Škola, kde to žije

Základní škola a mateřská škola Líšnice jeděti ve škole plně organizovaná škola prvního stupně a školka se dvěma odděleními. Prostředí středočeské vesnice a nadstandardní vztahy mezi školou a rodiči zaručují dětem vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou realizovat a rozvíjet.

Základní škola má kapacitu 100 žáků v pěti ročnících. Výuka probíhá ve dvou budovách. V hlavní budově (Líšnice 19) se učí žáci 3. -  5. ročníku a je zde jedno oddělení školní družiny. První a druhý ročník má výuku v nové budově (Líšnice 244), která byla otevřena v lednu 2019. V této budově je také jedno oddělení školní družiny.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je sestaven tak, aby bylo možno využít všech výhod, které malá venkovská škola přináší. Do vyučovacího plánu je zařazena výuka anglického jazyka již od 1. třídy. Taktéž jsme zařadili do rozvrhu třídnické hodiny, které probíhají na naší škole pod názvem Kruh. Děti mají možnost vyjádřit se ke všemu, co se ve škole děje, domlouváme společné akce a řešíme trápení, problémy a konflikty. K tomu děti mohou využívat tzv. Vrbu, tedy schránku na dopisy, připomínky a vzkazy. Dobrou atmosféru ve škole podporuje i úzká spolupráce s rodiči. Ti mohou do školy přijít kdykoli, mohou se zúčastnit vyučování či se aktivně podílet na jiných aktivitách školy. Těší nás, že většina zájmových kroužků je vedena právě rodiči.

Škola, kde jsme rádi

Naším hlavním cílem je „škola bez strachu“. Přejeme si, aby děti chodily do školy rády, aby se s nimi ve škole jednalo s úctou a s pochopením, aby pro ně škola byla místem inspirace i legrace, namísto stresu a obav. I z tohoto důvodu nepořádáme klasické třídní schůzky, ale individuální konzultace. Každý žák se sejde spolu s rodiči se všemi vyučujícími, které v aktuálním školním roce má a společně probírají život ve škole. Často bývá výsledkem dohoda mezi učiteli a dítětem, někdy i mezi dětmi a rodiči.

Snažíme se, aby byla škola centrem života dětí během všedních dní, proto děti po vyučování ze školy nevyháníme, ale naopak se snažíme je udržet vevnitř. Nabízíme velké množství zájmových kroužků a mimoškolních aktivit, stejně tak jako odpolední družinu. Naším snem je zřídit ve škole Školní klub, který bude sloužit starším dětem a bude jim nabízet smysluplné trávení volného času s větší mírou svobodného rozhodování o jeho náplni. Vzhledem k výborné spolupráci s farností se nám sen možná splní v prostorách líšnické fary.

Škola za školou

svatováclavská pouťŠkola pořádá řadu tradičních akcí, které jsou velmi oblíbené. Nejvýznamnější je zajisté Vánoční koncert , během kterého se líšnický kostel naplní k prasknutí a všichni očekávají nadšený zpěv dětí z naší školy. Děti vystupují oblečeny v kožíškách, beranicích a dívky v šátcích, a tak na všechny dýchne staročeská atmosféra.

Mezi další tradiční akce patří Drakiáda, Lampiónový průvod pořádaný spolu s obcí, čtení a spaní ve škole, návštěvy divadelních představení a koncertů, škola v přírodě apod. V rámci projektu Škola a region se škola podílela na vybudování naučné stezky v obci Líšnice. Během let utrpěla naučná stezka řadu šrámů, a proto nyní škola spolupracuje s obcí na její obnově.

Škola, kde má každý své místo

Učitelé se snaží uplatňovat zásady zdravé školy a individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Věnujeme velkou pozornost vývojovým poruchám a jejich včasnému odhalení, uplatňujeme individuální přístup k těmto žákům a vypracováváme pro ně individuální plány výuky.

Škola je vybavena velkým počtem počítačů, které využíváme k výuce. Pro žáky jsou též určeny tři notebooky, které mohou využívat i doma pro tvorbu svých projektů či prezentací. Pro užívání počítačů během přestávek a před a po vyučování platí pravidla, která si každá třída tvoří sama.

Zaujala Vás naše škola? Přijďte se k nám podívat. Naše škola je otevřena všem.