Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019

Dotace MŠMT na úhradu dopravy na plavecké kurzy pro děti

plavání