Výzva 51 "Digitální věk ve školách"

 

 

logo

Název projektu: Digitální věk ve školách

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043

Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

  

Realizační tým projektu:

Hlavní manažerka projektu:             Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com

Finanční manažer projektu:              Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com

Věcná manažerka projektu:              Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Líšnice

 

Koordinátor: Mgr. Kamila Ehrenbergerová

 

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51)  –  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

 

Dílčí cíle projektu:

- zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice

- zavést ve školách roli "metodika ICT"

- na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce

- podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

 

Klíčové aktivity projektu:     

1. Vzdělávání ředitelů

2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol

3. Metodik ICT ve škole

4. ICT - "co už máme"

5. ICT - "co chceme"

6. ICT - "oborové didaktiky"

7. Evaluace

 

Monitorovací indikátory:

- 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech

- 1183 úspěšně podpořených PP

- 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.