Preventivní program proti šikanování

Preventivní program proti šikanování je dokument, který slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se na prevenci šikany a nabízí postupy při řešení šikanování. Je určený všem pedagogickým pracovníkům školy, dále nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Aby byl program proti šikanování účinný, je důležitá spolupráce pedagogů a rodičů.