Preventivní program školy

Preventivní program školy (PPŠ, dříve MPP) je modelový rámec pro školní preventivní program. Tento dokument definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle preventivního programu a aktivit školy. Cílem programu je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě. Náš preventivní program nese název: Pracujeme společně.

Preventivní program školy 2022/2023  (1.52 MB)

Evaluace PPŠ

Evaluace je nezbytnou součástí Preventivního programu školy (PPŠ). Není to pouze nástroj hodnocení vykonané práce, ale především slouží jako jedno ze základních východisek pro plánování primárně preventivních aktivit pro další rok.

Evaluace PPŠ 2021/2022