Tematický rok 2. ročníku 2023/24

Poletíme do světa

Celoroční projekt 2. třídy

Školní rok (2023/2024)

Během „cesty balonem“ budou žáci získávat poznatky z různých oborů (historie, zeměpis, přírodověda) a formou her, pracovních listů a dalších činností si žáci budou tvořit své vlastní koncepty. V rámci českého jazyka budou žáci zaznamenávat poznatky do cestovatelského deníku. Dále budou číst nebo poslouchat různé umělecké i naučné texty a rozvíjet porozumění textu. Budou také mít možnosti aplikovat matematické dovednosti. Řada témat bude rozšiřovat znalosti a dovednosti z oblasti prvouku (lidé kolem nás, lidé a čas, rozmanitost přírody). Zařazen bude poslech a zpěv písní a tematické výtvarné aktivity. Žáci navštíví výstavy a další vzdělávací programy. Některé „cesty“ budou zasahovat i do předmětu kruh (historie, svátky). V rámci některých témat budou žáci budovat základní anglickou slovní zásobu. Seznámí se také s různými olympijskými sporty.

Období

Téma                 

Integrované předměty

září

Úvod do projektu – plánování cest, výroba panáčků (dětí) do balonu, hledání cestovatelského deníku (hra na ŠvP)

VV, ČJ

září až říjen + prosinec a březen

Cesta do pradávna – pověsti a příběhy ze starších českých dějin (praotec Čech, kněžna Libuše, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Anežka, Golem, sv. Martin, sv. Mikuláš, Ježíš)

Prv, ČJ, VV, HV, Kruh

říjen až listopad + květen

Cesta do nedávna – 1. světová válka a vznik Československa, TGM, 2. světová válka, sametová revoluce, V. Havel, vznik ČR

Prv, ČJ, VV, Kruh, Ma

prosinec až únor

Cesta po světě – světadíly, státy, vlajky, nejznámější světová města a stavby, objevné cesty, záhady (yetti)

ČJ, Prv, Ma, AJ

únor až květen

Cesta do přírody – základní biomy, voda, země, vzduch, světlo

Prv, Ma, VV, AJ

květen

Cesta do vesmíru – sluneční soustava, fáze měsíce, cesta na Měsíc

ČJ, Prv

červen

Cesty spojují – život dětí ve světě, Unicef, Skaut, Sokol, Olympiáda

Prv, Kruh, TV, AJ

červen

Závěr – vyhodnocení projektu, výroba vlastních balonů, který děti „zanese“ na prázdniny, kde si budou psát vlastní cestovatelský deník