Tematický rok 3. ročníku 2023/24

Celoroční projekt 3. ročníku

KOUMÁCI

V letošním školním roce budeme objevovat zajímavosti v oblastech života kolem nás. Konkrétní obsah zkoumání si děti zvolí podle jejich vlastního výběru. Oblasti našeho společného zájmu vychází z probíraného učiva prvouky ve 3. třídě. Budeme spolupracovat  s odborníky, navštívíme odborná pracoviště, muzea a koumat budeme také na našich společných výletech.

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

TÉMA

integrované

předměty

 

● Seznámení s projektem a společné plánování toho, co bychom spolu chtěli prožít

● Co jsem zažil(a) dobrodružného během léta? – klíčová slova, vyprávění

● Tvorba třídních pravidel, bezpečnost

● Škola v přírodě – Paseky nad Jizerou- pobyt v přírodě, společné hry, posílení komunikace a spolupráce mezi dětmi

TD, ČJ, PRV, KRUH

ŘÍJEN LISTOPAD

● Vztahy mezi lidmi

  • Klima třídy
  • Dramatizace situací mezi dětmi
  • Jak řešit spory ve třídě či v rodině
  • Pravidla soužití

PRV, ČJ, TV, KRUH

PROSINEC

● Plánujeme předvánoční výlet

● Děti si samy navrhnou a naplánují vánoční výlet

 

ČJ, PRV, HV, TD, MAT, KRUH

LEDEN

● Bezpečnost při zimních sportech

● Vlastnosti látek - pokusy

TD, MAT, PRV

ÚNOR

BŘEZEN

● Potrava jako palivo pro tělo – pravidla zdravého stravování

  • Příprava vlastní svačiny – nákup surovin, příprava svačiny
  • Návštěva nutriční terapeutky ve škole

● Zdravý životní styl – potrava, pohyb, psychická odolnost

  • Stres a jak s ním pracovat

TV, PRV, TD, ČJ, MAT,

DUBEN

KVĚTEN

 

● Pravěcí lidé a jejich život

● Archeologie

  • Výlet do archeoparku

TD, PŘ, MAT, ČJ, TV, KRUH

ČERVEN

● Závěr projektu – Co jsme se nového naučili?

 TV, PRV, TD, ČJ