Tematický rok 4. ročníku 2023/24

 

Celoroční projekt 4. ročníku

DOBRODRUZI

V letošním školním roce navážeme celoroční projekt z minulých let-DOBRODRUZI. Budeme i nadále společně poznávat přírodu, zdoláme další kopce, prohloubíme naše dovednosti práce s vlastním tělem tak, abychom se v něm cítili, co možná nejlépe 😊. Práci v terénu s mapou obohatíme o základy orientačního běhu. Do hodin tělesné výchovy přizveme rodiče i odborníky, které si děti samy pozvou. Zkusíme se zaměřit i na mezilidské vztahy a na větší všímavost vůči lidem kolem nás.

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

TÉMA

integrované

předměty

  •  

● Seznámení s projektem a společné plánování toho, co bychom spolu chtěli prožít

● Co jsem zažil(a) dobrodružného během léta? – klíčová slova, vyprávění

● Tvorba třídních pravidel, bezpečnost

● Poznáváme své tělo a dozvídáme se další zajímavosti z oblasti funkčního pohybu

● Spolupracujeme a poznáváme se navzájem - hry a aktivity zaměřené na vzájemné poznávání jednotlivců ve třídě, rozvoj mezilidských vztahů, empatie a komunikace

TD, ČJ, PŘ, KRUH

ŘÍJEN LISTOPAD

● Chystáme si záhonek – vybudujeme společný záhon a kompost na školní zahradě

● Společné čtení

● Radost ze sportu nejen, když vyhrávám 😊 – pracujeme na sebekontrole, sebeovládání, fair play a dodržování pravidel sportovního chování

● Vyrážíme se zocelit do Krkonoš na plaveckou ŠvP

PŘ, TD, MAT, ČJ, TV, KRUH

PROSINEC

● Plánujeme předvánoční výlet

● Zimní radovánky

● Mikuláš

● Realizace společně naplánovaného výletu

ČJ, PŘ, VL, HV, TD, MAT, KRUH

LEDEN

● Bezpečnost při zimních sportech

● Neživá příroda - pokusy

TD, MAT, PRV

ÚNOR

BŘEZEN

● Neživá příroda - pokusy

● Projekt „Archeologové“

TV, PŘ, TD, ČJ, MAT,

DUBEN

KVĚTEN

 

● Pěstujeme zeleninu na společně vybudovaném záhonu

● Plánování a realizace snídaně pro rodiče (a veřejnost) pro charitativní účely

TD, PŘ, MAT, ČJ, TV, KRUH

ČERVEN

● Závěr projektu – dobrodružná výprava

HV, TV, VL, TD, VV, ČJ